రేవ్ పార్టీ జరుగుతున్నా పట్టించుకోని పోలీసులు!

Spread the love

హైదరాబాద్ పాతబస్తీ చంద్రాయన గుట్టలో ఎంఐఎం కార్యకర్తలు రేవ్ పార్టీ నిర్వహించారు. రేవ్ పార్టీలో అశ్లీల నృత్యాలు చేశారు. మద్యం సేవించి మగువలతో చిందులు వేశారు. సోమవారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత రేవ్ పార్టీ జరిగింది. ఓ ప్రైవేటు గదిలో ఇతర రాష్ట్రాల మహిళలతో మజ్లిస్ నేత పర్వేజ్ , అతని స్నేహితులు రేవ్ పార్టీ నిర్వహించారు. రేవ్ పార్టీ జరుగుతున్నా పోలీసులు పట్టించుకోక పోవడం పై విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి.

  • హైదరాబాద్ పాతబస్తీ చంద్రాయన గుట్టలో ఎంఐఎం కార్యకర్తల రేవ్ పార్టీ
  • రేవ్ పార్టీలో అశ్లీల నృత్యాలు
  • మద్యం సేవించి మగువలతో చిందులు
  • సోమవారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత రేవ్ పార్టీ
  • ఓ ప్రైవేటు గదిలో ఇతర రాష్ట్రాల మహిళలతో రేవ్ పార్టీ
  • మజ్లిస్ నేత పర్వేజ్ , అతని స్నేహితులతో కలసి రేవ్ పార్టీ
  • రేవ్ పార్టీ జరుగుతున్నా పట్టించుకోని పోలీసులు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *