కరోనా కట్టడికి స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహించిన పోలీసులు | Nellore | 6TV

Spread the love

నెల్లూరు జిల్లా రాపూరులో ఎస్.ఐ క్రాంతి కుమార్ ఆధ్వర్యంలో పోలీస్ సిబ్బంది కరోనా కట్టడికి స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహించారు. మాస్కులు లేకుండా తిరుగుతున్న వారిని హెచ్చరించారు. మాస్కులు లేకుండా దుకాణాలకు వచ్చే ప్రజలను హెచ్చరించాలని సూచించారు. కరోనా నిబంధనలు పాటించకుంటే జరిమానా విధిస్తామని వ్యాపారస్తులను హెచ్చరించారు.
కరోనా టీకా పై ఎటువంటి అపోహలు వద్దని, అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా టీకా వేయించుకోవాలని పోలీసులు సూచించారు.

  • నెల్లూరు జిల్లా రాపూరులో ఎస్.ఐ క్రాంతి కుమార్ ఆధ్వర్యంలో స్పెషల్ డ్రైవ్
  • కరోనా కట్టడికి స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహించిన పోలీసులు
  • మాస్కులు లేకుండా తిరుగుతున్న వారికి హెచ్చరిక
  • కరోనా నిబంధనలు పాటించకుంటే జరిమానా విధిస్తామని వ్యాపారస్తులకు హెచ్చరిక

Also See:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *