తమలపాకు రైతుల కంట కన్నీరు తెప్పిస్తున్న కరోనా!

తమలపాకు రైతుల కంట కన్నీరు తెప్పిస్తున్న కరోనా హిందూ సాంప్రదాయంలో తమలపాకు ఎప్పిటికీ … Read More

రెమ్ డిసీవిర్ ఇంజక్షన్లను అక్రమంగా విక్రయిస్తున్న వ్యక్తి అరెస్ట్

రెమ్ డిసీవిర్ ఇంజక్షన్లను అక్రమంగా విక్రయిస్తున్న వ్యక్తి అరెస్ట్ఒక్కో ఇంజక్షన్ రూ.30 వేలకు … Read More

ఏపీలో క్రమంగా తగ్గుతున్న కోవిడ్ కేసులు | Corona Cases In AP | 6TV

తగ్గుతున్న కోవిడ్ ఏపీలో క్రమంగా తగ్గుతున్న కోవిడ్ కేసులు సత్ఫలితాలు వస్తున్న పాక్షిక … Read More